ГоловнаДіяльністьСертифікаціяІнформація щодо сертифікації
 Версія для друку

Розширення сфери дії сертифіката відповідності

У разі розширення асортименту продукції, що виробляється серійно, на підприємстві-виробнику, Клієнт може звернутися до Держцентру з заявкою для отримання нового сертифікату відповідності на розширений перелік продукції. Держцентр приймає рішення щодо проведення сертифікації нової продукції і видає новий сертифікат відповідності на розширений асортимент продукції.

Новий сертифікат відповідності починає діяти з моменту його реєстрації в Реєстрі Держцентру та закінчується терміном дії первинного сертифіката.

Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору визначаються Держцентром з врахуванням особливостей оцінки відповідності конкретної продукції. Зразки продукції, що пройшли випробування, у тому числі руйнівні, залишаються власністю Клієнта.

Скорочення сфери дії сертифіката відповідності:

- за ініціативою Клієнта;

- за ініціативою Держцентру у випадку виявлення негативних результатів технічного нагляду на окрему продукцію.

Тимчасове призупинення чи скасування дії сертифікатів

Ухвалення рішення щодо призупинення дії сертифіката здійснюється, якщо організація-власник (Клієнт) сертифіката:

- системи управління якістю;

- виробництва;

- безпеки продукції, що випускається;

- галузі діяльності, місця розташування, форми власності організації, її  структури та інших змін, що можуть вплинути на відповідність продукції вимогам стандарту, заявленого під час її сертифікації;

Держцентр скасовує сертифікати відповідності на продукцію у випадках:

- Клієнтом не вжито коригувальних дій по причині призупинення сертифіката відповідності;

- якщо результати наглядання свідчать про принципову невідповідність продукції вимогам нормативних документів, чинних в Україні;

- якщо у разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідність новим вимогам;

- якщо продукція не відповідає вимогам за результатами випробувань;

- якщо виробник протягом тривалого часу (більше 6 місяців) не виробляє продукцію;

- якщо виробник не виконав фінансові зобов’язання перед Держцентром;

- наявності офіційного прохання Клієнта (виробника).

Відмова у проведенні сертифікації продукції:

Держцентр може відмовити заявнику у проведенні сертифікації у таких випадках:

    Твіт