ГоловнаДіяльністьДіяльність центру
 Версія для друку

Діяльність

  

 

 

ПЛАН  РОБОТИ
Державного центру сертифікації ДСНС України на 2018 рік

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконанн

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО — УПРАВЛІНСЬКІ ЗАХОДИ

1.1.

З питань планування та аналізування діяльності Держцентру

 

 

 

1.1.1.

Підготувати аналіз виробничої діяльності Державного центру сертифікації ДСНС України (далі - Держцентр) за 2017 рік за напрямами діяльності:

-                     фінансових показників;

-                     сертифікаційні роботи;

-                     технічний нагляд;

-                     роботи з інспектування;

-                     робота з персоналом (навчання);

-                     ресурсне та матеріально-технічне забезпечення 

Підготувати пропозиції щодо покращення системи управління якістю (СУЯ) Держцентру

До 16.01.2018

Начальники структурних підрозділів

 

1.1.2.

Організувати та провести службову нараду з особовим складом Держцентру по виконанню планів робіт і технічних наглядів за ІV квартал 2017 року за ІІ півріччя 2017 року та в цілому за 2017 рік. Визначити пріоритетні завдання виробничої та службової діяльності на  2018 рік

До 16.01.2018

Козленко А.М.

Горшков В.П.

Струк Г.С.

 

 

 

1.1.3.

Провести роботи щодо підготовки до технічного нагляду Держцентру, як органу з інспектування, Національним агентством з акредитації України

Березень 2018

Керівництво Держцентру,

Начальники відділів      № 4, 5

 

1.1.4.

Провести роботи щодо підготовки до технічного нагляду Держцентру, як органу з оцінки відповідності продукції, Національним агентством з акредитації України

Червень 2018

Керівництво Держцентру,

Начальники відділів      № 1,2,3, 5

 

1.1.5.

Провести підсумкові наради щодо результатів виробничої діяльності структурних підрозділів Держцентру за звітний місяць

До 16.01.2018

До 08.02.2018

До 08.03.2018

До 06.04.2018

До 08.05.2018

До 08.06.2018

До 09.07.2018

До 08.08.2018

До 07.09.2018

До 08.10.2018

До 08.11.2018

До 07.12.2018

Начальники

структурних підрозділів

 

1.1.6.

Підготувати та затвердити у керівництва Держцентру виробничі плани робіт відділів № 1, 2, 3, 4, 5 СЕіФ, ВО на                     ІІ, ІІІ та ІV квартал 2018 року

До 30.03.2018

До 29.06.2018

До 28.09.2018

Начальники відділів      № 1, 2, 3,4, 5, СЕіФ, ВО

 

1.1.7.

Підготувати та затвердити у керівництва Держцентру плани технаглядів відділів № 1, 2, 3 на  ІІ, ІІІ та ІV квартал 2018 року

До 30.03.2018

До 29.06.2018

До 28.09.2018

Начальники відділів      № 1, 2, 3

 

1.1.8.

Провести аналіз діяльності структурних підрозділів за І, ІІ, ІІІ та ІV квартал 2018 року та надати звітні матеріали для узагальнення до відділу систем управління якістю, планування та документального забезпечення

До 04.04.2018

До 04.07.2018

До 04.10.2018

До 04.01.2019

Начальники структурних підрозділів

 

1.1.9.

Організувати та провести службову нараду з особовим складом Держцентру за підсумками роботи за І, ІІ, ІІІ та ІV квартал 2018 року

До 06.04.2018

До 09.07.2018

До 08.10.2018

До 16.01.2019

Козленко А.М.

Горшков В.П.

 

 

 

 

1.1.10.

Провести службову нараду  з особовим складом Держцентру  по підведенню підсумків виробничої діяльності за місяць

До 10 числа наступного місяця

Козленко А.М.

Горшков В.П.

Начальники структурних підрозділів

 

1.1.11.

Розробити план роботи Держцентру на 2019 рік

 

До 20.12.2018

Козленко А.М.

Горшков В.П.

 

1.1.12.

Подати до керівництва Держцентру пропозиції щодо плану відряджень

Щомісячно відповідно до отриманих заявок

Начальники відділів      № 1-4

 

1.1.13.

Здійснити інформування відповідних заявників щодо введення в дію нових стандартів. Подати відповідну інформацію до відділу систем управління якістю, планування та документального забезпечення для розміщення інформації на сайті Держцентру

Постійно відповідно до отриманої інформації

Начальники відділів      № 1, 2, 3, 4

Зайченко Р.Ю.

 

1.1.14.

Підготувати пакет документів до акредитації Держцентру в НААУ на відповідність вимог стандарту ISO/IEC 17025:2015 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»

Впродовж року

Керівництво Держцентру

Начальники відділів

 

 

1.1.15.

Розробити та погодити «Методики визначення вартості робіт з добровільної оцінки відповідності» у МВС України та відповідних центральних органах виконавчої влади

 Січень-лютий

Козленко А.М.

Керівництво Держцентру

 

1.1.16.

Розробити та затвердити  положення про лабораторію Держцентру

Впродовж року

Козленко А.М.

Горшков В.П.

 

1.1.17.

Розробити та затвердити  посадові інструкції працівників лабораторії Держцентру

Впродовж року

Козленко А.М.

Горшков В.П.

Володько Ю.В.

 

1.1.18.

Відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” організувати подання суб'єктами декларування починаючи з  1 січня 2018 року до “Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” щорічних електронних декларацій за       2017 рік

Січень-березень

Керівництво Держцентру

Начальники відділів

Суб'єкти декларування

 

1.1.19.

Розробити та погодити з відділом власної безпеки та протидії корупції ДСНС  антикорупційну програму Держцентру на 2018 рік

Січень

Грушовінчук О.В.

 

1.1.20.

Заключити угоди про співробітництво у сфері взаємного визнання виробів протипожежного призначення з іноземними лабораторіями, що акредитовані відповідно до вимог стандартів EN/SSO/IEC 17025

Впродовж року

Козленко А.М.

Керівництво Держцентру

 

1.1.21.

Підготувати пакет документів для призначення Держцентру органом з оцінки відповідності згідно з технічними регламентами, відповідно до листа Мінекономрозвитку України № 180 від 15.03.2017

Жовтень-грудень

Козленко А.М.

Керівництво Держцентру

 

1.1.22.

Організувати  участь співробітників Держцентру у лабораторних випробуваннях

Відповідно до отриманих заявок

Начальники структурних підроділів

 

1.2.

З питань функціонування системи управління якістю (СУЯ)

 

 

 

1.2.1.

Організувати роботу щодо розробки та удосконалення (у разі необхідності) форм документів СУЯ  Держцентру

Впродовж року

Керівництво Держцентру

Начальники відділів

 

 

1.2.2.

Організувати та провести (у разі необхідності)  роботи щодо поліпшення процедури процесу виконання робіт з сертифікації продукції

Впродовж року

Керівництво Держцентру

Начальники відділів

 

 

 

1.3.

З питань діловодства та канцелярії Держцентру

 

 

 

1.3.1.

Згідно із затвердженою номенклатурою Держцентру завести справи на 2018 рік

січень

Начальники структурних підрозділів

Прєснякова М.М.

 

1.3.2.

Здати до архіву Держцентру закінчені справи з діловодства відділів, відділення, сектору за  2017 рік

січень-лютий

Начальники структурних підрозділів

Прєснякова М.М.

 

1.3.3.

Провести моніторинг з питань планування та організації роботи, виконавської дисципліни, ведення діловодства та архівної справи, розгляду звернень громадян, а також дотримання вимог Закону України “Про доступ до публічної інформації” у Держцентрі

Впродовж року

Горшков В.П.

Зайченко Р.Ю.

Володько Ю.В.

Прєснякова М.М.

Война Т.І.

 

1.3.4.

Провести перевірку правил зберігання та наявності печаток і штампів Держцентру

Впродовж І півріччя

Члени комісії

 

1.4.

З питань участі у семінарах, нарадах, круглих столах

 

 

 

1.4.1.

Взяти участь у семінарах, нарадах та інших заходах відповідно до отриманих пропозицій за напрямками діяльності Держцентру

Впродовж року

Керівництво Держцентру, уповноважені співробітники Держцентру

 

1.4.2.

Щомісячно розміщати інформацію стосовно виданих, скасованих та призупинених сертифікатів відповідності на сайті Держцентру

До 10 числа наступного місяця

Зайченко Р.Ю.

Война Т.І.

 

1.4.3.

Забезпечити постійне супроводження веб-сайту Держцентру та не рідше одного разу в місяць оновлення відповідної інформації

Постійно

Зайченко Р.Ю.

 

1.5.

Розробка керівних документів Держцентру або внесення змін до них

 

 

 

1.5.1.

Подати пропозиції до відділу систем управління якістю, планування та документального забезпечення щодо внесення змін до сфери акредитації Держцентру

Щоквартально

до 25 числа останнього місяця

Начальники відділів      № 1-5

 

1.5.2.

Внести зміни (у разі необхідності) відповідно до поданих пропозицій до галузі акредитації Держцентру та затвердити їх відповідно до визначеного порядку

Впродовж року

Керівництво Держцентру

Начальники відділів      № 1, 2, 3,4, 5

Хорошок М.М.

 

1.5.3.

Актуалізувати  документи щодо ВЛ та ВЦ відповідно до діючих атестатів акредитації та сфер

Впродовж року

Горшков В.П.

Начальники відділів      № 1-5

 

1.6.

З питань обліку, списання бланків сертифікатів та матеріальних цінностей

 

 

 

1.6.1.

Провести засідання експертної комісії Держцентру з метою списання використаних та перевірки наявності невикористаних бланків сертифікатів. Підготувати відповідні акти

В кінці кожного кварталу

Война Т.І.

члени експертної комісії

 

 

1.6.2.

Знищити анульовані та пошкоджені бланки сертифікатів  та нормативні документи Держцентру, термін зберігання яких закінчився, що відібрані експертною комісією для знищення. Підготувати відповідні звіти

В кінці кожного кварталу                (за наявності)  

Война Т.І.

Члени експертної комісії

 

 

1.6.3.

Провести списання зіпсованої оргтехніки, меблів, а також запчастин автотехніки, які не підлягають ремонту або виробили свій ресурс

В кінці кожного кварталу

(за наявності)

Комісія із списання

Льовочкін В.Г.

 

1.6.4.

Завести інвентарні картки на основні засоби, котрі були придбані Держцентром у 2018 році, перевести картки з паперового носія на електронний

По мірі придбання

Льовочкін В.Г.

Слєсарєва Я.В.

 

1.6.5.

 

Провести раптову перевірку наявності майна в Держцентрі та правильного його зберігання і експлуатації

Впродовж  року         

Члени комісії

Льовочін В.Г.

 

 

1.7.

Інше

 

 

 

1.7.1.

Провести засідання Ради Держцентру (розширеної)

Впродовж року

Члени Ради

 

2. РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ. Професійна підготовка та індивідуально-виховна робота

2.1.

З питань навчання та перепідготовки

 

 

 

2.1.1.

Організувати підготовку подачі заявок до Інституту підготовки фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології УкрНДНЦ з метою  підготовки аудиторів Держцентру до повторної атестації (по продукції та СУЯ)

Впродовж року

Володько Ю.В.

 

 

2.1.2.

Організувати підвищення кваліфікації та навчання співробітників Держцентру

Впродовж року

Володько Ю.В.

 

 

2.1.3.

Організувати навчання співробітників сектору економіки і фінансів Держцентру на бухгалтерських семінарах-практикумах

Впродовж року

Горшков В.П.

Струк Г.С

 

2.2.

З питань роботи з персоналом

 

 

 

2.2.1.

Організувати та провести засідання атестаційної комісії Держцентру залежно від необхідності та по мірі надходження матеріалів

Впродовж року

Керівництво Держцентру,

Володько Ю.В.

 

2.2.2.

Заслуховувати на службових нарадах питання щодо роботи з персоналом приймати відповідні рішення та здійснювати контроль за їх виконанням

Впродовж року

Керівництво Держцентру,

начальники відділів (сектору,відділення)

 

2.2.3.

Організувати вивчення (ознайомлення)  нормативних документів щодо дотримання працівниками та особами начальницького складу Держцентру вимог Закону України «Про  запобігання корупції», та керівних документів ДСНС  з питань антикорупційних заходів

Впродовж року (постійно)

Грушовінчук О.В.

Начальники відділів (сектору,відділення)

 

2.2.4.

Провести заняття із співробітниками Держцентру з дотримання правил дорожнього руху

Щомісячно

Льовочкін В.Г.,

водії Держцентру

 

2.2.5.

Організація та проведення заходів, підготовка необхідних матеріалів щодо відзначення знаменних дат і подій за участю особового складу та ветеранів Держцентру

Впродовж року

Керівництво Держцентру

Горшков В.П.

 

 

 

2.2.6.

Провести службову підготовку відповідно до затвердженого тематичного плану

Впродовж року

Керівництво Держцентру

 

 

2.2.7.

Організувати прийняття заліків із службової та фізичної підготовки осіб начальницького складу Держцентру

До 30.06.2018

Керівництво Держцентру

 

 

2.3.

Прийом, переведення, облік і т.ін. кадрів

 

 

 

2.3.1.

На виконання наказу ДСНС від 30.01.2014 р. № 50 «Про затвердження форм звітності щодо дислокації організаційних структур ДСНС, їх штатної чисельності та статистичного обліку кадрів»  підготувати та направити до Департаменту персоналу  звіти за встановленими формами

Щомісячно до 5 числа (станом на 1 число)

Володько Ю.В.

 

2.3.2.

Відповідно до нормативних документів ДСНС  підготувати та направити до Департаменту персоналу матеріали щодо призначення, переведення, звільнення, присвоєння чергових спеціальних звань тощо, згідно номенклатури ДСНС 

Впродовж року

Володько Ю.В.

 

2.3.3.

Забезпечити постійне оновлення інформаційного стенду Держцентру

Впродовж року

Зайченко Р.Ю.

Володько Ю.В.

 

3. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА діяльність

3.1.

Підготувати та надати до податкової адміністрації декларацію з податку на додану вартість за грудень 2017, січень - листопад 2018

Щомісячно до

20 числа

Струк Г.С.

 

 

3.2.

Підготувати та надати звіти за ІІ, ІІІ, IV квартал  2018 року до:

- Фонду соціального страхування;

- Пенсійного фонду;

- Податкової інспекції

До 20 числа  кожного звітного місяця

Струк Г.С.

Крицька Т.В.

 

3.3.

Підготувати та надати до ГУ ДКУ звіти:

- про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ф. № 4-1д;

- про заборгованість за бюджетними коштами ф. № 7д

Щомісячно до 5 числа

 

Щомісячно до 15 числа

Струк Г.С.

 

 

3.4.

Проводити фінансово-економічний аналіз господарської діяльності Держцентру та доповідати керівництву Держцентру

Щомісяця

Струк Г.С.

Крицька Т.В.

Слєсарєва Я.В.

 

3.5.

Організувати підготовку та подання фінансового звіту Держцентру за IV квартал 2017 року та І, ІІ, ІІІ квартал 2018 року до Держказначейства, ДСНС 

Січень

Квітень

Липень

Жовтень

Струк Г.С.

 

 

3.6.

Затвердити кошторис  Держцентру  в   Держказначействі

До 30.01.2018

Струк Г.С.

 

3.7.

Затвердити план асигнувань на 2018 рік в Держказначействі та зведення показників спеціального фонду

До 30.01.2018

Струк Г.С. 

 

3.8.

Відповідно до Кошторису розробити вартість 1 людино-дня на 2018 рік

До 15.03.2018

 

Струк Г.С.

Начальники відділів

 

3.9.

Провести звірку даних бухгалтерії і даних реєстру про оплачені рахунки на видачу  копій сертифікатів відповідності

1 раз в квартал

Слєсарєва Я.В.

Война Т.І.

 

3.10.

Відповідно до пропозицій начальників відділів щодо ресурсного забезпечення здійснити оплату наданих рахунків

Впродовж року

Струк Г.С.

 

 

3.11.

Здійснювати витрати на утримання Держцентру відповідно до Кошторису

Впродовж року

Струк Г.С.

Начальники структурних підрозділів

 

3.12.

Підготувати аналіз за результатами фінансово-господарської діяльності Держцентру за ІІ півріччя 2017 та І півріччя     2018 року

До 15.01.2018

До 07.07.2018

Струк Г.С.

 

 

3.13.

Підготувати та надати до ДСНС звіти:

- аналітична довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги ф. № 4-1 міс;

- аналітична довідка про заборгованість за бюджетними коштами ф.№ 7д

Щомісячно до 5 числа

 

Щомісячно до 3 числа

Струк Г.С.

 

3.14.

Розрахувати та сплатити:

- єдиний соціальний внесок;

- податок на додану вартість

Впродовж року

Струк Г.С.

Крицька Т.В.

Слєсарєва Я.В.

 

3.15.

Своєчасно та оперативно надавати інформацію на виконання запитів, які надходять від ДСНС за допомогою програми “Фінанси+”

Відповідно до встановлених термінів

Струк Г.С.

Крицька Т.В.

Слєсарєва Я.В.

 

3.16.

Відповідно до Бюджетного Кодексу та постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” подати до ДСНС Бюджетний запит на 2019 рік

Впродовж ІІ півріччя

Струк Г.С.

Крицька Т.В.

Слєсарєва Я.В.

Начальники структурних підрозділів

 

4. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1.

Забезпечити проведення електронних публічних закупівель  лише у системі «Прозорро» відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922 та наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель»                              від 22.03.2016 р. № 490

Впродовж року

 

Склад тендерного

комітету Держцентру

 

4.2.

Замовити необхідну кількість бланків сертифікатів на       2018 рік

І квартал

Война Т.І.

 

 

4.3.

Забезпечити придбання для службового автомобіля необхідну кількість паливно-мастильних матеріалів

І квартал

Струк Г.С.

Льовочкін В.Г.

 

4.4.

Провести технічне обслуговування службового автомобіля

Щомісячно,

згідно графіку

       ТО

Льовочкін В.Г.

Волошин І.Є.

 

4.5.

Здійснити закупівлю необхідних господарчих товарів та мийних засобів

Щомісячно

Льовочкін В.Г.

 

4.6.

Провести  (відповідно до окремого доручення  ДСНС) щорічну звірку за напрямками діяльності Департаменту ресурсного забезпечення ДСНС

Березень

Льовочкін В.Г.

 

4.7.

Організувати придбання канцтоварів для відділів, відділення, сектору Держцентру

Щомісячно

Прєснякова М.М.

Начальники структурних підрозділів Держцентру

 

4.8.

Здійснити передплату періодичних видань для роботи Держцентру на ІІ півріччя  2018 року

Червень

Прєснякова М.М.

 

4.9.

Придбати оргтехніку та програмне забезпечення або здійснити її ремонт відповідно до потреб Держцентру

Впродовж року

Керівництво Держцентру

Льовочкін В.Г.

 

4.10.

Придбати нормативні документи відповідно до сфери акредитації та замовлень співробітників Держцентру

Впродовж року (за необхідності)

Война Т.І.

Начальник структурних підрозділів

 

4.11.

Укласти договір з Укрметртестстандарт щодо актуалізації нормативного фонду Держцентру

Січень

Война Т.І.

 

 

4.12.

Здійснити організаційні роботи щодо отримання поточних рахунків та актів виконаних робіт щодо надання послуг для функціонування Держцентру з питань:

Впродовж року

Льовочкін В.Г.

 

4.12.1.

- відшкодування витрат  на електроенергію, водопостачання та  опалення

Щомісячно

Струк Г.С.

4.12.2.

- технічного обслуговування оргтехніки (ФОП Оліфір)

Щомісячно

Льовочкін В.Г.

4.12.3.

- заправки, відновлення та придбання картриджів для принтерів та копіювальних апаратів Держцентру

Впродовж року

Льовочкін В.Г.

4.12.4.

- надання послуг телефонного зв`язку;

- надання послуг доступу до мережі Інтернет

Впродовж року

Льовочкін В.Г.

4.12.5.

- придбання нормативних документів відповідно до замовлень співробітників Держцентру

За необхідності

Война Т.І.

4.12.6.

- актуалізації Фонду Держцентру (Укрметртестстандарт)

Впродовж року

Война Т.І.

4.13.

Здійснити заходи щодо страхування службового автомобілю Держцентру на 2018 рік, страхування відповідальності Держцентру перед третіми особами

Лютий

Льовочкін В.Г.

Струк Г.С.

                 5. Виробнича діяльність

5.1.

СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ

5.1.1.

Згідно до поданих заявок провести роботи із сертифікації продукції протипожежного та аварійно-рятувального призначен­ня та продукції, в нормативних документах, на яку є вимоги пожежної безпеки

Впродовж року

 

Керівництво Держцентру

1-3 відділи

 

5.2.

ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА СЕРТИФІКОВАНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

5.2.1.

Провести роботи із наглядання за стабільністю показників сертифікованої Держцентром продукції відповідно до затверджених планів наглядання

Впродовж року

 

Керівництво Держцентру

1-3 відділи

 

 

5.3.

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ 

5.3.1.

Згідно із заявками провести роботи з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів

Впродовж року

 

Керівництво Держцентру

1-3 відділи

 

5.4.

ІНСПЕКТУВАННЯ

5.4.1.

Згідно з поданими заявками провести роботи з інспектування у сфері пожежної та техногенної безпеки у відповідних напрямках, визначених сферою акредитації органу інспектування Держцентру

Впродовж року

Керівництво Держцентру

4 відділ

 

  

 

    Твіт